Ingressbilde til rapport om uteaktiviteter etter rehabilitering

Rapport nr. 1 2019 – Sluttrapport etter et utviklingsarbeid

Videreføring av uteaktiviteter etter endt rehabiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter

26. mars 2019

Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) benytter uteaktiviteter som virkemiddel i rehabilitering samt i helsefremmende og forebyggende arbeid. Man ville derfor undersøke om og hvordan uteaktiviteter blir videreført av pasientene etter endt rehabiliteringsopphold og hva som påvirker eventuell videreføring.

Ingressbilde til rapporten Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Rapport nr. 1 2018 – En systematisert kunnskapsoversikt

Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet

10. april 2018

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som ett av sine mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap innen feltet Deltakelse i familie/fritid og skole/barnehage til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet.